Jelentkezés: Ifi tábor

Bükk, Szomolya

júl 13-18

Tudnivalók a jelentkezéshez

Világnézetünk egy értékvesztett világban

Nem tudod még, hogy milyen szemmel nézd a világot? Minden gyorsan történik? Folyamatosan ömlik rád minden a netről? Nem tudod még, hogy mik legyenek az alap értékeid? Mindenki mást mond? Kinek higgyél? Mik azok az alap értékek? Mit jelent az, hogy érték?

Egyáltalán miért lenne szükséged világnézetre?

BENNED is felmerültek ezek a kérdések?

GYERE EL, ha szeretnél ezekről hallani, gondolkodni és beszélgetni. Ha szeretnél kicsit kiszakadni a mesterséges környezetből és pár napot eltölteni a természetben, jó társaságban, távol a világ káoszától.

FIGYELEM: Mostantól lehetőség van arra is, hogy a jelentkezés során rögtön bankkártyával pár kattintással kiegyenlítsd az előleget, tábordíjat!

Jelentkezési határidő: 2024. május 31.
Kedvezményes jelentkezés 2024. április 30-ig!

IFI TÁBOR

Közösen Isten felé

Jelentkező adatai

Gondviselő adatai

Kiskorú táborozó esetén a szülőktől jóváhagyást kérünk, melyben visszaigazolják, hogy tudomásul vették jelentkezésedet a táborba. A táborban csak ezen jóváhagyás birtokában tudsz majd résztvenni. Ezért kérünk olyan elérhetőségeket ajd meg ezen az oldalon, amelyeken keresztül ez a hozzájárulás megkérhető.

Fizetés

Ezen az oldalon található összegezve a fizetendő végösszeg. A rádió gombokkal kiválasztható, hogy csak az előleget, vagy a teljes díjat szeretné befizetni, továbbá kiválasztható, hogy átutalással vagy bankkártyával szeretne fizetni.

Átutalásos fizetés
Átutalásos fizetésnél a jelentkezéskor megadott e-mail címre díjbekérőt küldünk, mely tartalmazza az utaláshoz szükséges adatokat.
Ha szeretné munkánkat adománnyal támogatni, akkor az átutalásnál kérjük növelje meg az utalandó összeget, az adományozni kívánt összeggel és kiegészítésképpen a közleménybe írja be, hogy “adomány”! Köszönjük a segítséget!
Szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy a végleges díjak és kedvezmények mértékénél a határidőnek megadott nap 23:59 órájáig bankszámlánkra beérkezett előleg és a határidőig rögzített jelentkezés számít!

Bankkártyás (SimplePay) fizetés
Bankkártyás fizetésnél a rendszer átirányít a az OTP bank fizetési felületére ahol gyorsan, biztonságosan pár kattintással kifizethető az előleget/tábordíj. Ezt követően a jelentkezéskor megadott e-mail címre előlegszámlát küldünk a kifizetett összegről.
Ha szeretné munkánkat adománnyal támogatni kérjük válassza ki az adomány összegét a lenti gombokra kattintva. A “felajánlás összege” rovatba tetszőleges összeg is beírható. A kiválasztott/beírt értéket a program hozzáadja a fizetendő végösszeghez. Az adomány összegéről a vonatkozó törvények értelmében számlát nem tudunk kiállítani.

0 Ft
Adomány
0 Ft
Adomány
0Ft

Összesen
0 Ft

SimplePay

Kötelezettségek

Az alábbi feltételek elfogadása szükséges a táborban való részvételhez.*

A jelentkezéssel kapcsolatos adatkezelési tájékoztató ITT található

TÁBORI SZABÁLYZAT

 1. A tábor célja, szellemisége

  Hitünk, tanításunk és életünk a teljes Szentírásra (Ószövetség és Újszövetség) épül, és azt, mint lezárt kijelentést tartjuk ma is irányadónak. Amit ebből megértünk, azt Isten segítségével tanítjuk, és életünkben megvalósítani igyekezünk. Isten Szent Háromság: Atya, Fiú, Szent Szellem (Szentlélek), Egy Örök Isten. Ennek a titkát megérteni nem tudjuk, de a Biblia kijelentése alapján alázattal elfogadjuk. A Szentírás Isten kijelentése, Istentől ihletett, és teljes mértékben megbízható, tévedhetetlen, melyet Isten azóta is minden lényeges hibától megőrzött. A Szentírást a Szent Szellem teszi érthetővé, élővé és hatóvá.

  Az evangélium fogalma hitünk szerint

  Jézus Krisztus hív minden bűnös embert. Akik megtört szívvel, hittel és bűnbánattal Őhozzá jönnek (megtérnek), azoknak ingyen kegyelemből üdvösséget ad, igaznak nyilvánítja, és új élettel ajándékozza meg (újonnan szüli) őket. Ez az új élet nem a régi megjavítása, hanem Krisztus élete a Szent Szellem által. A jó cselekedetek által nem lehet üdvözülni, azok a Szent Szellem gyümölcse(i) a már újonnan született hívő életében. Isten Szelleme lakozást vesz, és üdvbizonyosságot munkál azokban, akik új, örök életet nyertek Krisztusban.

  A Bibliai Kalandtábor (BIKA) céljai:
  • a korosztályt érintő és érdeklő témák, kérdések boncolgatása, válaszok keresése a Biblia fényében
  • Isten keresni, megismerni, jelenlétében lenni
  • a Biblia legfontosabb üzenetének, az evangéliumnak a továbbadása, Krisztusba vetett hitünk megerősítése a közösség által
  • a hétköznapi életből kiszakadva kikapcsolódás és aktív pihenés a természetben
  • az önállóság és felelősségvállalás, valamint a közösségi együttműködés fontosságára és értékeire való nevelés
  A tábori szabályok, a táborban történő események és a tábor szervezési alapelveinek kialakítása a fentebb felsorolt célok és értékek mentén történt, és ezek szellemiségét tükrözi.
 2. A BIKA ifitábor keresztény jellegéből fakadó speciális szabályok
  • Az ifitábor hatékony működése és céljainak megvalósulása érdekében, valamint a tábor magas létszáma miatt szükséges egy olyan szabályrendszer közös elfogadása, mellyel együtt jár bizonyos személyes érdekekről, szempontokról és célokról való önkéntes lemondás.
  • Bizonyos magatartási elvek szükséges részeit képezik annak az erőfeszítésünknek, hogy olyan légkört teremtsünk, melyben megvalósulhatnak a tábor céljai. Ezért a résztvevőktől elvárjuk, hogy tartózkodjanak a szeszesital, dohányáru, illetve bármilyen kábítószer fogyasztásától vagy birtoklásától, és mindenféle házasságon kívüli szexuális tevékenységtől.
  • Hisszük, hogy párkapcsolatok tekintetében Isten minden ajándékát és áldását a férfi és nő között létrejött házasság kereteiben adja. Ezért a táborban résztvevőktől elvárjuk, hogy felelősen, a közösségi szabályokat figyelembe véve, nem megbotránkoztató módon ismerkedjenek egymással. A felelőtlen flörtölés, az öncélú vágyak megélése a tábor értékrendjével nem összeegyeztethető.
  • A tábor ideje alatt közös programokat szervezünk, melyen a részvétel mindenki számára kötelező!
  • A BIKA ifitábor speciális szabályainak betartása abban az esetben is elvárt, ha valakinek saját meggyőződése nem teljesen egyezik ezekkel.
 3. A BIKA ifitábor általános szabályai
  • A tábor az aktuális táborra vonatkozó tájékoztatóban megjelölt találkozóhelyen és időben kezdődik, és az abban zárásként meghatározott helyen és időpontban ér véget. Ezen időszak alatt a tábori szabályzat betartása minden résztvevő számára kötelező!
  • A tábor elején kihirdetett, a tábor területét meghatározó határokat átlépni, a tábor területét elhagyni csak a táborvezető tudtával és engedélyével szabad!
  • A BIKA-tábor alapfilozófiája a természet megismerése és tisztelete, így minden táborozó felé elvárás a természet és az abban található élőlények épségének, egészségének megóvása. Kötelesek mindent megtenni azért, hogy az állatok és növények természetes életmenetét csak indokolt esetben zavarják.
  • A táborozók egymáshoz és a vezetőkhöz való viszonyának a kölcsönös tiszteletre, udvariasságra, szeretetre kell épülnie. Egymás sértegetése, trágár beszéd, viszálykeltés nem megengedett!
  • Minden táborozó felelős a táborhely rendjéért, tisztaságáért, a tábori felszerelés és a rábízott eszközök épségéért, rendeltetésszerű használatáért. A felszerelés vagy eszköz meghibásodását, illetve az ezekben keletkezett károkat a tábor vezetősége felé minden résztvevő köteles haladéktalanul jelenteni!
  • A szándékos vagy súlyos gondatlanságból elkövetett károkozást a károkozó, kiskorú esetén annak szülője, törvényes képviselője köteles a tábor számára a helyreállítás költségén megtéríteni!
  • A táborozók felelősek saját felszerelésük, ruházatuk és személyes tárgyaik rendben tartásáért, el- és összepakolásáért. A saját felszerelésben gondatlanságból bekövetkezett károkért, illetve a személyes tulajdonú tárgyak elvesztéséért a szervezőket semmilyen felelősség nem terheli.
  • A tábori konyhában csak az oda beosztott személyek tartózkodhatnak! Táborozó számára oda belépni csak akkor szabad, ha konyhai munkára van beosztva.
  • A konyhához tartozó raktárba belépni szigorúan tilos!
  • A táborozók a tábori élelmiszer- és vízkészletet kötelesek a valós szükségleteik mértékének megfelelően fogyasztani és felhasználni! Az élelmiszerrel és ivóvízzel játszani, azt pazarolni szigorúan tilos!
  • Étkezés után mindenki köteles elmosogatni és elpakolni saját evőeszközeit, tányérját, bögréjét. A mosogatás három fázisban, lavórokban történik, az erre vonatkozó törvényi előírások szerint.
  • Szemetet a tábor területén kialakított szelektív (a hulladék típusának megfelelő) hulladékgyűjtőben lehet elhelyezni.
  • A táborban nemenként elkülönített WC, illetve tisztálkodáshoz fóliából és raklapokból kialakított tisztálkodóegység kerül kialakításra. Ezek tisztán tartása, rendeltetésszerű használata mindenki számára kötelező. Szigorúan tilos az ellenkező neműek részére kialakított egységekbe történő belépés!
  • A táborban „orvosi” szerepkörben legalább egy szervező tartózkodik, akihez a résztvevők bármilyen egészségügyi panasszal fordulhatnak. A tábor előtt – szakorvos segítségével – elsősegélykészletet állítunk össze. Az ebben lévő gyógyászati készítmények, gyógyszerek alkalmazásáról a „tábori orvos” dönt. Vényköteles készítmények kizárólag orvosi diplomával rendelkező személy javaslatára adhatók ki. A „tábori orvos” nem feltétlenül orvos végzettségű személy, ezért felelősségi köre súlyosabb, életveszélyes helyzetben elsősegélynyújtásra és a mentésre hivatott szervek értesítésére terjed ki.
 4. Záró rendelkezések
  • A tábor vezetői kijelentik, hogy nem vállalnak felelősséget a fenti szabályok be nem tartásából eredő bármilyen személyi sérülésekért, illetve dologi károkért.
  • A táborban előforduló konfliktusok kezelése a tábor szellemiségét meghatározó keresztyén értékek mentén történik. Amennyiben a táborozók egymás közötti konfliktusaikat nem tudják maguk között megoldani, a szervező csapat, szükség esetén a táborvezető nyújt segítséget.
  • Jelen szabályzat rendelkezéseinek megszegése – súlyától függően – a táborozókkal szemben felelősségre vonást eredményezhet. Ennek következményeként a táborozó a táborból hazaküldhető, melyről a táborvezető hoz döntést. Hazaküldés esetén a hazajutásról – saját költsége terhére – a szülő köteles gondoskodni. Az a táborozó, aki a szabályzatot szándékosan, jelentős mértékben megszegi, több évre vagy véglegesen is kizárható a táborból.
  • A jelentkezők – kiskorú esetén azok törvényes képviselői – a jelentkezési űrlap elküldésével kijelentik, hogy jelen dokumentumot elolvasták, megértették, és a benne részletezett szabályokat elfogadják.

Hét választása

Köszönjük jelentkezésed!

Jelentkezésedről az általad megadott e-mail címre visszaigazoló levelet küldünk! Kérjük feltétlen ellenőrizd, hogy kaptál-e levelet e-mail fiókodba!

Amennyiben néhány percen belül nem érkezik meg levelünk, vedd fel velünk a kapcsolatot elérhetőségeinken!