Jelentkezés: Önkéntes

Bükk

Szomolya

Építőhét

jún 30-júl 06

Tini hét

júl 06-12, júl 20-26

Bontás

júl 26-27

Tudnivalók a jelentkezéshez

A BIKA táborban két tini turnus van, választhatsz melyik hétre szeretnél jönni, de akár jelentkezhetsz mindkét hétre is önkéntesnek!

A jelentkezési lap elküldése NEM véglegesíti a jelentkezésed! Akkor tekintheted véglegesnek, ha emailben visszajeleztünk neked arról, hogy tudunk fogadni önkéntesként. A visszajelzés várhatóan 7-10 nappal a jelentkezés után fog megérkezni az általad megadott email címre. Amíg nem kapsz értesítést jelentkezésed véglegesítéséről, kérünk, NE utalj előleget vagy tábordíjat!

FIGYELEM: A TINI táborokba jelentkező önkéntesek esetében a jelentkezés elfogadásához pásztori/elöljárói ajánlólevelet kérünk! Ezt a jelentkezésed során rendszerünk automatikusan kiküldi az általad megadott kontakt személynek. A TINI táborba jelentkező önkéntesek esetében az elbírálás feltétele a pásztori ajánlólevél beérkezése!

KONYHAI ÖNKÉNTES SZOLGÁLAT: Ha konyhai önkéntes szolgálatra szeretnél jelentkezni kérjük NE ezt a jelentkezési lapot töltsd ki, oda az alábbi gombra kattintva tudsz jelentkezni:

Jelentkezés konyhai szolgálatra

Tájékoztatásul közöljük, hogy 2021-től a BIKA TINI táboraiban új önkénteseink számára az ÖNKÉNTESSÉG FELTÉTELE az Alapozó Képzés (Basic Training) elvégzése.
(Ettől csak abban az esetben tudunk eltekinteni, ha megfelelő tapasztalattal rendelkezel már a gyermekek közötti szolgálat és a nomád életmód terén.)

Jelentkezési határidő: 2024. május 31.
Kedvezményes jelentkezés 2024. április 30-ig!

Részletek

ÖNKÉNTESSÉG

Kézen fogva Istennel

Jelentkező adatai

Basic Training tájékoztatás

Mivel még nem töltötted be a %age%. éved, ezért előbb részt kell venned az Alapozó Képzésen (BT)!

Önkéntesnek csak 16 éves kortól lehet jelentkezni a BIKA táborba!

Viszont addig is elvégezheted az Alapozó képzést (BT). 2021-től a BIKA Tini táboraiban új önkénteseink számára az ÖNKÉNTESSÉG FELTÉTELE az Alapozó képzés (BT) elvégzése.

A képzésről további információkat itt találsz!

Elfogadod a tájékoztatót és részt veszel az Alapozó képzésen (BT)?

Igen

Sajnáljuk, hogy most nem szeretnél részt venni az Alapozó képzésen (BT)!

Szeretnénk tájékoztatni, hogy önkénteseink számára az Alapozó képzés (BT) elvégézése kötelező! Ennek hiányában a későbbiekben sem fogsz tudni a táborba önkéntesként jönni.

De addig is, szeretettel ajánljuk neked a BIKA IFI táborát!

Melyik hétre jelentkezel?


Építőhét és/vagy Bontás


Tini hét

akitől az ajánlólevelet kérem

Gondviselő adatai

Kiskorú táborozó esetén a szülőktől jóváhagyást kérünk, melyben visszaigazolják, hogy tudomásul vették jelentkezésedet a táborba. A táborban csak ezen jóváhagyás birtokában tudsz majd résztvenni. Ezért kérünk olyan elérhetőségeket ajd meg ezen az oldalon, amelyeken keresztül ez a hozzájárulás megkérhető.

ÖNKÉNTES TÁBORI SZABÁLYZAT

 1. A tábor hitvallása, célja, szellemisége

  Hitünk, tanításunk és életünk a teljes Szentírásra (Ószövetség és Újszövetség) épül , és azt, mint lezárt kijelentést tartjuk ma is irányadónak. Amit ebből megértünk, azt Isten segítségével tanítjuk, és életünkben megvalósítani igyekezünk. Isten Szentháromság: Atya, Fiú, Szent Szellem (Szentlélek), Egy Örök Isten. Ennek a titkát megérteni nem tudjuk, de a Biblia kijelentése alapján alázattal elfogadjuk. A Szentírás Isten kijelentése, Istentől ihletett, és teljes mértékben megbízható, tévedhetetlen, melyet Isten azóta is minden lényeges hibától megőrzött. A Szentírást a Szent Szellem teszi érthetővé, élővé és hatóvá.

  Az evangélium fogalma hitünk szerint

  Jézus Krisztus hív minden bűnös embert. Akik megtört szívvel, hittel és bűnbánattal Őhozzá jönnek (megtérnek), azoknak ingyen kegyelemből üdvösséget ad, igaznak nyilvánítja, és új élettel ajándékozza meg (újonnan szüli) őket. Ez az új élet nem a régi megjavítása, hanem Krisztus élete a Szent Szellem által. A jó cselekedetek által nem lehet üdvözülni, azok a Szent Szellem gyümölcse(i) a már újonnan született hívő életében. Isten Szelleme lakozást vesz, és üdvbizonyosságot munkál azokban, akik új, örök életet nyertek Krisztusban.

  A Bibliai Kalandtábor (BIKA) céljai
  • a Biblia legfontosabb üzenetének, az evangéliumnak a továbbadása az élménypedagógiára alapozva, egy-egy történelmi kor, bibliai történet, különböző országok, helyszínek megismerése, történések átélése által
  • természetközeli életmód elsajátítása a bivakolás, tábortűzgyújtás, tájékozódás és a környezettudatos életvitel megismerésével, módszereivel
  • az önállóság és felelősségvállalás, valamint a közösségi együttműködés fontosságára és értékeire való nevelés
  A tábori szabályok, a táborban történő események és a tábor szervezési alapelveinek kialakítása a fentebb felsorolt célok és értékek mentén történt, és ezek szellemiségét tükrözi.
 2. BIKA tábori önkéntesség fogalma
  A BIKA tinitábora 10-14 éves korosztály számára szervezett nyári tábor. A tábor szervezéséhez, lebonyolításához a tábor vezetősége a 16 éves vagy annál idősebb korosztályból önkéntes munkatársakkal dolgozik együtt. A munkatársak feladata a programok lebonyolításában való segítség, a táborozók felügyelete, továbbá a tábor vezetőivel való együttműködés a tábor céljainak elérésének érdekében.
 3. Az önkéntesekkel szembeni elvárásaink
  • A tábor hatékony működése és céljainak megvalósulása érdekében, valamint a tábor magas létszáma miatt szükséges egy olyan szabályrendszer közös elfogadása, mellyel együtt jár bizonyos személyes érdekekről, szempontokról és célokról való önkéntes lemondás.
  • Bizonyos magatartási elvek szükséges részeit képezik annak az erőfeszítésünknek, hogy olyan légkört teremtsünk, melyben megvalósulhatnak a BIKA tábor céljai. Ezért, annak érdekében, hogy a fiatalok előtti bizonyságtételünk következetes és feddhetetlen maradjon, a BIKA tábor elvárja önkénteseitől, hogy tartózkodjanak a szeszesital, dohányáru, illetve bármilyen kábítószer fogyasztásától vagy birtoklásától, és mindenféle házasságon kívüli szexuális tevékenységtől.
  • Önkénteseink számára - a tábor jellegéből fakadóan - már a nomád körülmények is a hétköznapi komfortzónából történő kilépést jelentik, ezért a táborban felmerülő különböző feladatok megoldása az átlagosnál is nagyobb terhelést jelent. Önkénteseink jelentkezésükkel vállalják a BIKA tábor fenti sajátosságából fakadó extrém terhelést, több napos testi, lelki, szellemi kihívást, mely hisszük, hogy segít jellem- és személyiségfejlődésükben.
  • Az önkéntes munkára való alkalmazás feltétele, hogy a jelentkező tagja vagy aktív résztvevője legyen egy, a BIKA tábor hitvallásával és céljaival azonosulni tudó helyi keresztyén közösségnek, melyről a közösség vezetője az általunk közzétett ajánló formanyomtatványon nyilatkozik. Kivételt képeznek ez alól az építő hétre és a bontásra jelentkezők.
  • A jelentkezés további feltétele az évente, a BIKA tábor építőhetével párhuzamosan megrendezésre kerülő Alapozó képzés (BT) elvégzése, ahol a résztvevők megismerkedhetnek a BIKA tábor szellemi, lelki és fizikai alapjaival, találkozhatnak azokkal a kihívásokkal, amelyekkel önkéntesként a táborban szembesülni fognak. Kivételt képeznek ez alól az építő hétre és a bontásra jelentkezők.
  • Az önkéntes munkatársakkal szemben támasztott követelmények betartása abban az esetben is elvárt, ha valakinek saját meggyőződése nem teljesen egyezik ezekkel. Ha valaki jó lelkiismerettel nem tud feltételeinkkel azonosulni, azt önkéntes munkatársként nem tudjuk fogadni. Elvárásainkkal szembeni szándékos engedetlenség a BIKA tábor önkéntes csapatából való azonnali kizárást eredményez.
 4. A BIKA tábor általános szabályai
  • A tábor az aktuális táborra vonatkozó tájékoztatóban megjelölt találkozóhelyen és időben kezdődik, és az abban zárásként meghatározott helyen és időpontban ér véget. Ezen időszak alatt a tábori szabályzat betartása minden segítő számára kötelező!
  • A tábor elején kihirdetett, a tábor területét meghatározó határokat átlépni, a tábor területét elhagyni csak a tábori program keretében vagy a tábor szervezésével összefüggő feladatok ellátására, más esetben kizárólag táborvezetői engedéllyel szabad!
  • A BIKA tábor alapfilozófiája a természet megismerése és tisztelete. Így minden közreműködő felé elvárás a természet és az abban található élőlények épségének, egészségének megóvása. Kötelesek mindent megtenni azért, hogy az állatok és növények természetes életmenetét csak indokolt esetben zavarják.
  • A táborban meghatározott időpontokban szervezett programokon történő részvétel mindenki számára kötelező! Kivételt képez ez alól, ha valaki a programok ideje alatt a tábori feladatával összefüggésben olyan tevékenységet lát el, amely ezt akadályozza.
  • A táborban kihirdetett és kommunikált időpontok (pl. étkezések időpontjai, takarodó stb.) betartása mindenki számára kötelező!
  • A táborban a résztvevők „családokba” szervezve élnek. A családok élén egy-egy idősebb, felelősségteljes fiatal mint „szülő” áll, néhány „családsegítővel”. A tábor ideje alatt a családba beosztott segítők és a táborozók is engedelmességgel tartoznak a „szülőknek”. Bármely, ezzel kapcsolatban felmerülő probléma esetén a táborvezetőhöz fordulhatnak panaszukkal.
  • Az önkéntesek egymáshoz, táborozókhoz, vezetőkhöz való viszonyának a kölcsönös tiszteletre, udvariasságra, szeretetre kell épülnie. Egymás sértegetése, trágár beszéd, viszálykeltés nem megengedett!
  • A táborban kialakított rendben a felettesek tisztelete, utasításainak betartása kortól és nemtől függetlenül kötelező!
  • A közös használatú szerszámokat, eszközöket egy központi raktárban tároljuk. A központi raktárból csak a segítő munkatársak, szervezők hozhatnak el szerszámokat. A raktárból a szerszámot felvevő/elvivő személy az általa elvitt szerszámért teljes felelősséggel tartozik, használat után az eszköz visszakerüléséről gondoskodni és a visszakerülésről meggyőződni köteles.
  • Testi épséget veszélyeztető eszközök használata csak szervezői, nagykorú felügyelettel vagy a táborvezető által megbízott felügyelővel történhet.
  • Minden önkéntes felelős a táborhely rendjéért, tisztaságáért, a tábori felszerelés és a rábízott eszközök épségéért, rendeltetésszerű használatáért. A felszerelés vagy eszköz meghibásodását, illetve az ezekben keletkezett károkat a tábor vezetősége felé minden résztvevő köteles haladéktalanul jelenteni!
  • A szándékos vagy súlyos gondatlanságból elkövetett károkozást a károkozó köteles a tábor számára a helyreállítás költségén megtéríteni!
  • A tábori konyhában csak az oda beosztott személyek tartózkodhatnak! Nem konyhai dolgozó számára oda belépni csak akkor szabad, ha konyhai munkára van beosztva.
  • A konyhához tartozó raktárba belépni csak a konyhai vezető kifejezett utasítására szabad!
  • Az önkéntesek a tábori élelmiszer- és vízkészletet kötelesek a valós szükségleteik mértékének megfelelően fogyasztani és felhasználni! Az élelmiszerrel és ivóvízzel játszani, azt pazarolni szigorúan tilos!
  • Étkezés után mindenki köteles elmosogatni és elpakolni saját evőeszközeit, tányérját, bögréjét. A mosogatás három fázisban, lavórokban történik, a törvény erre vonatkozó előírásai szerint.
  • Szemetet a tábor területén kialakított szelektív (a hulladék típusának megfelelő) gyűjtőben szabad csak elhelyezni.
  • A táborban nemenként elkülönített WC, illetve tisztálkodáshoz fóliából és raklapokból készült tisztálkodóegység kerül kialakításra. Ezek tisztán tartása, rendeltetésszerű használata mindenki számára kötelező. Szigorúan tilos az ellenkező neműek egységeibe történő belépés!
  • A táborban „orvosi” szerepkörben legalább egy szervező tartózkodik, akihez a résztvevők bármilyen egészségügyi panasszal fordulhatnak. A tábor előtt – szakorvos segítségével – elsősegélykészletet állítunk össze. Az ebben lévő gyógyászati készítmények, gyógyszerek alkalmazásáról a „tábori orvos” dönt. Vényköteles készítmények kizárólag orvosi diplomával rendelkező személy javaslatára adhatók ki. A „tábori orvos” nem feltétlenül orvos végzettségű személy, ezért felelősségi köre súlyosabb, életveszélyes helyzetben elsősegélynyújtásra és a mentésre hivatott szervek értesítésére terjed ki.
 5. Záró rendelkezések
  • A tábor vezetői kijelentik, hogy nem vállalnak felelősséget a fenti szabályok be nem tartásából eredő személyi sérülésekért, illetve dologi károkért.
  • A táborban előforduló konfliktusok kezelése a tábor szellemiségét meghatározó keresztyén értékek mentén történik. Amennyiben az önkéntesek egymás közötti konfliktusaikat nem tudják maguk között megoldani, forduljanak a szervező csapathoz, szükség esetén a táborvezetőhöz segítségért!
  • Jelen szabályzat rendelkezéseinek megszegése – súlyától függően – az önkéntes munkatárssal szemben felelősségre vonást eredményezhet. Ennek következményeként az önkéntes a táborból hazaküldhető, melyről a táborvezető hoz döntést. Hazaküldés esetén a hazajutásról – saját költsége terhére – az önkéntes köteles gondoskodni. Az a segítő, aki a szabályzatot szándékosan, jelentős mértékben megszegi, több évre vagy véglegesen is kizárható a táborból.
  • A jelentkezők a jelentkezési űrlap elküldésével kijelentik, hogy jelen dokumentumot elolvasták, megértették, és a benne részletezett szabályokat elfogadják.

Kötelezettségek

Az alábbi feltételek elfogadása szükséges a táborban való részvételhez.*

A jelentkezéssel kapcsolatos adatkezelési tájékoztató ITT található

Köszönjük jelentkezésed!

Jelentkezésedről az általad megadott e-mail címre visszaigazoló levelet küldünk! Kérjük feltétlen ellenőrizd, hogy kaptál-e levelet e-mail fiókodba!

Amennyiben néhány percen belül nem érkezik meg levelünk, vedd fel velünk a kapcsolatot elérhetőségeinken!